Perkara Tata Usaha Negara

Sengketa Administrasi Negara yang timbul akibat adanya Surat Keputusan yang dibuat/dilakukan oleh badan atau Pejabat Negara.