Perkara Kepailitan & PKPU

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah satu cara penyelesaian pemberesan utang dengan menjunjung tinggi asas Keseimbangan, asas Kelangsungan Usaha, asas Keadilan dan asas Integritas sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.